Meny

Idrettsskader

De vanligste idrettsskadene er de såkalte bløtdelsskadene, det vil si skader som rammer de bløte delene av bevegelsesapparatet. Bruddskader forekommer selvsagt både som akutte brudd og som såkalte tretthetsbrudd

Rent praktisk deles bløtdelsskadene ofte inn i akutte skader og belastningsskader. De best trente utøverne er ofte de som har lavest risiko for å bli skadet. Korrekt teknikk bidrar også til å redusere skadefrekvensen

Akutte skader

Akutte bløtdelsskader skyldes at muskler, sener eller bånd et øyeblikk har vært utsatt for overbelastning på grunn av et akutt direkte eller indirekte traume. Eksempler på dette er ankelovertråkk, muskelstrekk og leddbåndskade. Slike skader sees i alle idretter, men opptrer særlig hyppig i de såkalte kollisjonsidrettene som håndball, ishockey og fotball.

Belastningsskader

Dette er skader som inntrer når kroppsdeler er overbelastet etter gjentagende og ensidig belastning over lang tid. Ved jevnlig trening kan nesten umerkelige småskader ikke rekke å heles før neste belastning og dermed langsomt forverres. Belastningsskader rammer som regel senefester på knokler eller muskler, samt selve knokkelen. Eksempel er tennisalbue, akillestendinose og slimposebetennelse i skulderen. Slike skader sees hyppigst i idretter der det utføres monotont arbeid over lengre tid, som løping, svømming eller stadig gjentatte spenst- og styrkeøvelser. Men forekommer også hyppig i ballidretter, da spesielt i forbindelse med økning av treningsdoser.

Utredning, diagnostisering og behandlingsråd for idrettsskader gjennomføres ved individuell konsultasjon der utøverens skadehistorie og nåværende symptomer gjennomgås.Deretter gjøres en klinisk undersøkelse med spesifikke undersøkelsesteknikker og tester. Dersom utøveren har gjort billeddiagnostikk før konsultasjonen gjennomgås resultatene av dette. Vi søker i størst mulig grad å gjennomføre aktiv rehabilitering med funksjonstester som styringsverktøy.

På Klinikk Groruddalen besitter vi stor erfaring med kartlegging og rehabilitering av alle type idrettsskader. Vår tverrfaglighet sikrer riktig akutt behandling, og bred erfaring blant våre fysioterapeuter sørger for god rehabilitering etter skade eller operasjon.

Kontakt oss så kan vi behandle din plage

Andre vanlige plager

Mange av våre pasienter har forskjellige typer smerter som vi utreder og behandler. Se om du finner din...