Meny

Fysioterapi for barn og ungdom

Barne og ungdomsfysioterapi er et spesial område innen fysioterapi, der fysioterapeuten er spesialist på vurdering og behandling av barn i alderen 0-16 år.

Målet med behandlingen er å bedre funksjon og plager gjennom relevante tiltak i samarbeid med barnet , foreldrene og øvrige helsepersonell. Barnefysioterpeuten bruker god tid til undersøkelse og behandling. Behandlingen er individuelt tilpasset og evalueres fortløpende underveis i forløpet. Barnets og dets motivasjon vil alltid stå i fokus.

Bestill time hos oss

Behandling vi tilbyr

Hva kan barnefysioterapeuten hjelpe til med?

  • Akutte skader og plager i bevegelsesapparatet
  • Vekst relaterte plager
  • Idrettsrelaterte plager
  • Nevrologiske skader
  • Ortopediske plager, blant i etterkant av operasjoner
  • Medfødte sykdommer og handicap. Her vil ofte et samarbeid med habiliteringstjenesten og bydelen/kommunens helsepersonell være nyttig.

Våre erfarne barne-fysioterapeuter

Mette Flaget

Fysioterapeut MNFF
Barnefysioterapeut